Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in användningsstatistik.

Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. Läs mer.

x

Tillgänglighetsutlåtande

På webbtjänsten Lauhanvuoriregion.fi, som upprätthålls av Forststyrelsens naturtjänster, tillämpas lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Lagen baserar på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Lauhanvuoriregion.fi och har skapats 29.9.2020. Tillgängligheten i denna digitala tjänst har utvärderats av Focus Flow.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Tjänsten uppfyller de kritiska kraven på tillgänglighet.

 

 

Undantag från tillgänglighet

Webbplatsen har innehåll som ännu inte är fullt tillgängligt:

 

Navigering av 360-bilder är inte möjlig från tangentbordet (WGAC 2.1.1). Med den tekniska lösningen som för närvarande används kan tangentbordsnavigerbarhet inte implementeras. Kartläggningen av alternativa tekniska lösningar pågår.

PDF-filer. Det finns brister i den programmatiska noteringen av filerna som gör dem svåra för skärmläsaren att tolka. De har också texter med låg kontrast.Pdf-filer kommer att åtgärdas så snart som möjligt, under 2020. (WCAG 1.3.1, 1.4.3, 2.4.2, 3.3.1)

Ovanstående brister (med undantag för innehåll som inte omfattas av lagen) kommer att åtgärdas så snart som möjligt. Tillgänglighetsförklaringen kommer att slutföras så snart de upptäckta felen har korrigerats.

 

Följande innehåll är inte tillgängligt eftersom det inte omfattas av tillämplig lagstiftning (lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019)

Ljud- och videoinnehåll släppt före 2020-09-23. Ljud- och videoinnehåll saknar undertexter och / eller beskrivande tolkning. Ljud- eller videoinnehåll som släpptes före den 23 september 2020 är enligt lag inte skyldigt att göra retroaktivt tillgängligt eller tas bort.

Har du observerat en brist i tillgängligheten i vår digitala tjänst?

Berätta om det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen

Vi tar gärna emot respons och förbättringsförslag i anslutning till tillgänglighet.

Ge respons

  • med webblankett
  • via e-post till sisasuomi@metsa.fi
  • per telefon: 0206 39 5270

 

Tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverkets webbplats finns detaljerade anvisningar för hur en anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för webbtillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonnummer växel 0295 016 000

Detta utlåtande har upprättats 29 september 2020