Soiden synty (Kauhaneva-Pohjankangas)

Suo syntyy, kun kasvillisuus ei kuoltuaan hajoa vaan maatuu turpeeksi. Näin tapahtuu paikoissa, jossa pohjaveden pinta on lähes maanpinnan tasossa ja kuolleiden kasvien jäänteet jäävät veden pinnan alle hapettomiin olosuhteisiin pysyvästi. Suon synty vaatii myös sadantaa, joka on runsaampaa kuin haihdunta. Suomessa on laajoilla alueilla täydelliset olosuhteet soistumiselle, etenkin Suomenselän vedenjakajalla, jonka eteläosassa Kauhaneva sijaitsee. Kauhaneva on laaja suokompleksi, josta tavataan useita koho- eli keidassoita sekä aapasoita. Video: Ari Brozinski / Metsähallitus

Alueen muut kohteet: Allikon laidalla, Kauhalammi, Kauhalammin uimapaikka, Kauhanevan luontotorni, Kyrönkankaan tie, Lapinharjun kivikoita, Nummikankaan alku

Koordinaatit (WGS84): 62.20570, 22.42119

Katso tässä kohteessa palveluita tarjoavat yritykset
Laajenna kartta

Avainsanat: Aapasuo, Keidassuo, Suo