Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in användningsstatistik.

Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. Läs mer.

x

Kauhanevas utveckling (Kauhaneva-Pohjankangas, Nationalparker)

En ritning som beskriver strukturen av en aapamyr

I Kauhaneva myrområde finns båda huvudtyperna av myr som förekommer i Finland, det vill säga aapamyr och högmosse. Aapamyren är en slags dalbottenmyr, som tillförs vatten och näringsämnen från de omgivande områdena. Därför är vegetationen på en aapamyr i allmänhet frodigare. En högmosse ligger däremot högre än omgivningen. Högmossen får sin tillförsel av vatten och näringsämnen från nederbörden. Högmossen är karg.

Myrens utveckling börjar från aapamyren, där det växer starr. I takt med att myren växer försuras den, vilket skapar gynnsamma förhållanden för vitmossa. Då vitmossa visar sig på myren ökar dess tjockhetstillväxt. Till slut utvecklas aapamyren till en högmosse. Runt högmossen finns emellertid en aapamyrliknande zon, det vill säga laggen. Mellan högmossarna mitt i Kauhaneva finns en omfattande aapamyr.

Närområdets attraktioner: Kauhalammi, Kauhalammirundan, Kauhalammi badplats, Kauhaneva uppifrån, Kauhaneva presentationsfilm, Kauhaneva naturtorn , Kuivakaivos dödisgropmyr, Kyrönkangas sommarväg, Lapinharjus stenjordar , Maantienlaksos årstidsberoende våtmark , Nummikangas södra änden

Koordinater (WGS84): 62.21070, 22.42941

Förstora kartan

Sökord: Geokohde, Virtuaaliopaste, Piirroskuva, Tupu Vuorinen, Kuvapari