Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Hankkeet

 full

 

Kestävää kehitystä Geoparkissa

Kestävää kehitystä Geoparkissa -hankkeen tavoitteena on edistää Geopark-alueella kestävää kehitystä monin tavoin niin matkailussa kuin muussakin toiminnassa. Matkailuyritysten ja matkailijoiden lisäksi hankkeen kohderyhmänä ovat alueen asukkaat, joiden tietoisuutta kestävästä kehityksestä pyritään lisäämään. Geoparkin pääkohteissa tehtävät kävijätutkimukset luovat pohjaa luonto- ja kestävän matkailun suunnitelmien päivitykselle.

Hankkeessa edistetään monipuolisesti alueen geo- ja luontomatkailun kehittymistä, kaupallistamista ja näkyvyyttä niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Hankkeessa tuotetaan eri käyttäjäryhmille Geopark-alueesta tietoa, jota pyritään jakamaan innovatiivisinkin menetelmin. Hanketta toteutetaan yhteistyössä monien eri tahojen kanssa esim. tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen osaamista hyödyntäen. Yhteistyötä tehdään myös monien järjestöjen kanssa.

Hanketta hallinnoi Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry, ja sen osatoteuttajana toimii Luonnonvarakeskus. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2019–31.12.2021. Hankkeen kokonaisbudjetti on lähes 400 000 €, josta EU:n Maaseuturahaston rahoitusosuus on noin puolet. Rahoitukset tulevat Suupohjan, Satakunnan ja Pirkanmaan Ely-keskuksilta.

Kestaevaeae matkailua2

 

Geopark kestävästi kohti UNESCOa

Geopark kestävästi kohti UNESCOa -hankkeessa kehitetään Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkia edelleen kohti UNESCO Global Geopark -verkoston jäsenyyttä. Hankkeen toimenpiteet perustuvat niihin kehittämissuosituksiin, joita UNESCOn edustajat kesän 2019 kenttäevaluoinnin jälkeen Geoparkille antoivat.

Hankkeessa laaditaan Geoparkille kestävän kehityksen toimintasuunnitelma yhteistyössä alueen toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tähän liittyen laaditaan myös Geoparkin oma toimenpidesitoumus Sitoumus2050-kampanjaan. Matkailuyritysten vastuullisuutta kehitetään edelleen opastamalla yrityksiä kohti vastuullisempaa toimintaa.

Geopark-alueella on jo vuosia tehty hienoa ympäristökasvatustyötä esim. alueen kouluissa, ja hankkeessa kehitetään ympäristökasvatusta edelleen erilaisille, myös kansainvälisille, kohderyhmille. Lisäksi Geoparkin yhteistyötä korkeakoulujen kanssa vahvistetaan ja monipuolistetaan.

Geoparkien tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu monipuolisen geologiaan, elolliseen luontoon ja kulttuuriympäristöön liittyvän tiedon jakaminen alueen kävijöille. Hankkeessa selvitetään, miten Geoparkin olemassa olevia infopisteitä voitaisiin kehittää ja millainen opastuskeskus alueelle olisi mahdollista luoda.   

Hanketta hallinnoi Lauhanvuori -Hämeenkangas Geopark ry, ja hankkeen toteutusaika on 1.1.2020–31.10.2020. Hankkeen kokonaisbudjetti on 28 660 €, josta EU:n Maaseuturahaston rahoitusosuus on noin 40 %. Rahoituksesta vastaavat Pohjois-Satakunnan ja Suupohjan Leaderit.

 Pansian laehteellae KPeltomaa

 

Suokansan sydänmailla – Ympäristökasvatusta ja teknologiaa – Lauhavuori-Hämeenkangas Geopark -alueen kansainvälinen ympäristökasvatushanke

Suokansan sydänmailla -hankkeen tavoitteena on edistää Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin edellytyksiä saavuttaa UNESCO Global Geopark -status kehittämällä Geoparkin ympäristökasvatusohjelmia. Geo- ja ympäristökasvatus kuuluvat UNESCO Global Geoparkien keskisimpiin tehtäviin ja statuksen myöntämisen ehtoihin.

Hankkeessa tehdään käytännön ympäristökasvatustyötä ja luodaan kansainvälistä yhteistyötä Geopark-alueella. Tavoitteena on tarjota alueen nuorille kokemuksia ja tietoa ympäristöarvoista sekä mahdollisuuksia retkeillä alueen luonto- ja geokohteissa, seurata ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja havainnoida ja tallentaa ympäristön ilmiöitä. Näin lasten ja nuorten ja jatkossa myös muun paikallisen väestön kotiseututuntemus kohenee. Luontokosketus auttaa hahmottamaan oman toiminnan vaikutuksia ympäristöön ja lisää halua huolehtia ympäristöstä ja edistää vastuullista käytöstä.

Hanketta koordinoi ja toteuttaa Kankaanpään yhteislyseo yhteistyössä muiden partnereiden kanssa. Hankkeen toteutusaika on 1.4.2018–31.12.2020. Hankkeeseen on saatu rahoitusta EU:n maaseuturahastosta Pohjois-Satakunnan ja Suupohjan Leadereiden kautta. 

leader logo rgb aktiivinenLeader logo rgb yksi suupohjan

 

Lisätietoa hankkeista:

Toiminnanjohtaja Terttu Hermansson, terttu.hermansson(at)lhgeopark.fi, 040 675 7363

Projektipäällikkö Laura Koivumäki, laura.koivumaki(at)lhgeopark.fi, 044 7588 826