Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Kestävä kehitys Geoparkissa

 

Kestävä kehitys UNESCO Global Geoparkeissa     

UNESCO Global Geoparkeissa kiinnitetään erityishuomiota kymmeneen eri kokonaisuuteen (linkki Top 10 Focus Areas -sivulle), joista yksi on kestävä kehitys. Kaikkia näitä kokonaisuuksia voidaan kuitenkin tarkastella ja edistää kestävän kehityksen näkökulmasta.

YK:n jäsenvaltioiden vuonna 2015 allekirjoittama kestävän kehityksen toimintaohjelma eli Agenda2030 velvoittaa maailman valtiot toimimaan aktiivisesti kaikkien ihmisten ja planeettamme hyvinvoinnin puolesta. Hyvinvointi pyritään saavuttamaan vuoteen 2030 mennessä 17 tavoitteen ja niiden 169 alatavoitteen avulla. Geoparkit voivat toiminnallaan edistää monia eri kestävän kehityksen tavoitteita.

 

Kestävä kehitys Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkissa

Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark pyrkii vaikuttamaan ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön ja talouteen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nämä toimet ja tavoitteet on kirjattu Geoparkin kestävän kehityksen ohjelmaan, jonka toteutumista tarkastellaan ja jota päivitetään vuosittain. Geopark-alueen yritykset ja yhteisöt voivat hakea Geopark-logon käyttöoikeutta liittymällä Geopark-yhdistyksen jäseneksi sekä täyttämällä logon käytön kriteerit, jotka osaltaan edistävät kestävää kehitystä.

Geoparkissa on toukokuusta 2019 vuoden 2021 loppuun asti käynnissä Kestävää kehitystä Geoparkissa -hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää Geopark-alueen kuntien, yritysten, paikallisten ihmisten ja matkailijoiden kestävän kehityksen mukaista toimintaa. 

 

Geopark-alueen kuntien toiminnassa huomioidaan jo kestävä kehityksen näkökulmia, etenkin energiantuotannossa. Kunnissa on rakennettu tuulivoimaa, ja suuria tuulivoimahankkeita on vireillä. Yksi kunnista kuuluu ilmastonmuutoksen edelläkävijöiden HINKU-verkostoon, mutta muissakin kunnissa on kiinnostusta liittyä siihen. Kuntia kannustetaan liittymään HINKU-verkostoon. 

Myös yrityksiä kannustetaan kestävään kehitykseen. Esimerkiksi matkailupalveluja tarjoavia yrityksiä autetaan hankkimaan kestävän matkailun sertifikaatti, joka oikeuttaa Sustainable Travel Finland -merkkiin.

 

Kouluissa kestävä kehitys on läsnä opetussuunnitelman kantavana teemana. Oppilaitoksia, kouluja ja päiväkoteja kannustetaan liittymään kestävän kehityksen ohjelmiin. Geoparkin tuottamissa opetusmateriaaleissa tuodaan esiin kestävän kehityksen teemoja.