Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in användningsstatistik.

Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. Läs mer.

x

Områdets beskrivning

Lauhanvuori - Hämeenkangas UNESCO Global Geopark har öppnat sin nya webbplats lhgeopark.fi. Den nya webbplatsen är tills vidare på finska och engelska. 
Människor går på myr

 Gölar invid spångstigen runt Kauhalammi på Kauhaneva myr.

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark ligger i södra delen av Suomenselkäs vattendelarområde, intill det så kallade trängsel-Finland. Geoparkens huvudtema är utvecklingen från ett forntida veckbergsmassiv till ett flackt myrlandskap. I regionen finns vidsträckta myrar i naturligt tillstånd, som är sällsynta så här långt söderut i Finland. Myrlandskapet får liv av de talrika avlagringarna från istiden och klippformationerna som vittnar om områdets forntida utveckling.

Mellan myrarna finns områden med torra moar. Längs dessa har man tagit sig genom regionen under den snöfria tiden av året sedan tidernas begynnelse: de tidigaste anteckningarna om Kyrönkangasvägen är från 1500-talet. Vintertid färdades inte enbart över moarna utan också över de frusna myrarna och fjärdarna.

Myrmark uppifrån

Den medeltida Kyrönkangasvägen går över Kauhaneva myr. Landskapet i regionen bär spår av användningen av myrarna

Landskapet i regionen bär spår av användningen av myrarna och de geologiska naturresurserna sedan många år tillbaka. De bördigaste myrarna har under årens lopp röjts till åkrar och under de senaste hundra åren har dessa dikats ut för användning i skogsbruket. I regionen finns Finlands äldsta stora torvproduktionsområden och vårt lands enda torvmuseum. Granit och sandsten har brutits i regionen som byggsten och för tillverkning av kvarnstenar.

Det flacka landskapet har utvecklats under en lång tidsperiod. Berättelsen om det urtida bergsmassivets uppkomst och förintelse finns ristad i regionens stenar, klippor och jordmån. Efter istiden var Lauhanvuori, den högsta bergstoppen i Västra Finland, den yttersta holmen vid Finlands kust. Sandstenen under dess moränlager är en rest av den sedimentsten som i forna tider täckte Finland. På bergets sluttningar finns djävulsåkrar, torer och rött grus som uppkommit genom forntida vittring samt efteristida fornstränder, källor och klara bäckar.

En kvinna plockar blåbär vid Kivijata

Kivijata är den största djävulsåkern på Lauhanvuori. Kring den växer blåbär.

Flest friluftstjänster erbjuds i Lauhanvuori och Kauhaneva–Pohjankangas nationalparker samt på Hämeenkangas. I regionen finns också många välutrustade besöksmål.