Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen och för att samla in användningsstatistik.

Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. Läs mer.

x

Natur

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark är ett mycket viktigt naturområde med sina sällsynta naturtyper och hotade arter. 

Högmossarna, de trädbevuxna myrarna och naturskogarna samt åsarnas solexponerade miljöer och källområden är speciellt viktiga och prioriterade naturtyper i regionen.

Här finns habitat för många hotade arter. Arter som behöver speciellt skydd är bland annat

vippstarr (Carex paniculata), hedvitmossa (Sphagnum molle), rödspov (Limosa limosa) och sandnejlikegallmal (Caryocolum schleichi). I regionen förekommer både sydliga och nordliga arter vid gränsen för sina utbredningsområden och på grund av klimatförändringen får området allt större betydelse som habitat för allt mer sällsynta arter.

Vita blommor

Sandnejlikan är ett livsvillkor för sandnejlikegallmalen.

Regionen har två internationella meriter med anknytning till naturen: Kauhaneva–Pohjankangas nationalpark har utsetts till Ramsar-område 2004 och älven Isojoki är ett av UNESCOs Project Aqua-objekt.

Lauhanvuori valdes också till målområde för att återinföra skogsrenen och en cirka 30 hektar stor anpassningsinhägnad byggdes i området för ändamålet. Kalvar har fötts i inhägnaden de två senaste vårarna och planer finns nu på att släppa djuren fria i naturen.

Skogsrenar

Skogsrenen har förökat sig utan problem i anpassningsinhägnaden i Lauhanvuori.