Käytämme evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttötilastojen keräämiseksi.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja

x

Kestävä kehitys Geoparkissa

Hållbar utveckling i UNESCO Global Geoparks    

I UNESCO Global Geoparks fästs särskild uppmärksamhet vid tio olika fokusområden, av vilka ett är hållbar utveckling. Alla dessa fokusområden kan emellertid belysas och främjas med hållbar utveckling i åtanke.

Agenda2030, det vill säga FN:s agenda för hållbar utveckling som undertecknades av FN:s medlemsstater 2015, är en handlingsplan där alla världens stater förbinder sig att arbeta aktivt för människorna, planeten och välståndet. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål för välståndet som man försöker uppnå före 2030. Geoparkerna kan främja flera av målen för hållbar utveckling med sin verksamhet.

pyoeraeilijaet THe

 

Hållbar utveckling i Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark

Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark försöker påverka det omgivande samhället, miljön och ekonomin enligt principerna för hållbar utveckling. Dessa åtgärder och mål ingår i geoparkens program för hållbar utveckling och programmets utfall analyseras och uppdateras årligen. Företag och sammanslutningar i geoparkområdet kan få rätt att använda geoparkens logo genom att gå med i geoparkföreningen och uppfylla kriterierna för användning av logon, som för sin del främjar en hållbar utveckling.

Projektet Hållbar utveckling i geoparken pågår i geoparken från maj 2019 till slutet av 2021. Projektets centrala mål är att främja en hållbar utveckling av verksamheten i kommunerna, vid företagen samt bland lokalbefolkningen och turisterna i geoparkområdet.

Katikassa lapsen kanssa 1280x557 THe

Kommunerna i geoparkområdet beaktar redan nu hållbar utveckling i sin verksamhet, i synnerhet i fråga om energiproduktionen. Kommunerna har byggt vindkraft och flera stora vindkraftprojekt är under arbete. En av kommunerna hör till nätverket för kolneutrala kommuner HINKU, men även andra kommuner har visat intresse för nätverket. Kommunerna uppmuntras att gå med i HINKU.

Även företagen uppmuntras att satsa på hållbar utveckling. Exempelvis företag som erbjuder turismtjänster får hjälp med att skaffa ett certifikat för hållbar turism, som ger företaget rätt att använda märket Sustainable Travel Finland.

D91A4788 Vapaa kaeyttoe IN

I skolorna bygger läroplanen på temat hållbar utveckling. Läroinrättningar, skolor och daghem uppmuntras att delta i program för hållbar utveckling. Undervisningsmaterialet som geoparken producerar betonas teman kring hållbar utveckling.