Suo-Suomen geopark

lauhanvuori haemeenkangas Geopark2019

 

Kuva: Geopark-alueen kartta

Maapallolla on lukuisia erilaisia geologisten tapahtumien muovaamia elinypäristöjä, joihin elämä ja ihmiset ovat sopeutuneet. Kaikilla niillä on tarina kerrottavaan. Lauhanvuoren-Hämeenkankaan Geopark-alueen tarinan pääosassa ovat suot.

Suomenselän eteläosassa sijaitsevaa aluetta luonnehtivat karun erämaiset keidassuot, vetiset aapasuot ja mystiset korpikuusikot. Alueen mäntykankaita reunustavat puolestaan erikoiset pohjavesien ruokkimat suot ja lähteiköt.

Suoperäisten maiden halki on jo keskiajalla kuljettu kuivia kangasmaita pitkin, suot niiden kapeimmalta kohdalta ylittäen. Talvisin suot ovat jäätyneet helppokulkuisiksi valtaväyliksi. Alueen halki kulkeva Kyrönkankaan tie on mainittu valtakunnallisena kulkuväylänä jo 1500-luvulla.

Soista viljavimmat on aikojen saatossa raivattu pelloiksi ja viimeisen sadan vuoden aikana ojitettu metsätalouskäyttön. Alueelta löytyvät Suomen vanhimmat laajamittaiset turvetuotantoalueet ja Suomen ainoa turvemuseo.

Geoparkin geologista tarinaa täydentävät Lauhanvuoren geologiset arvoitukset: Etelä-Suomen korkein kohta, laakea moreenikumpu, jonka ytimestä löytyy nuori hiekkakivi, rinteiltä laajoja pirunpeltoja eli kivijatoja ja juurelta muinaisen rapautumisen jälkiä.

Alueen monipuolisimmat luontomatkailun palvelurakenteet löytyvät Lauhanvuoren ja Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoista sekä Hämeenkankaalta. Näiden lisäksi alueelta löytyy useita päiväretkeilyyn sopivia käyntikohteita.