Maankohoaminen ja vedenpinnan lasku

Lauhanvuoren alue noin 7000 vuotta sitten varhais-Litorinameren aikana. Pohjakartta: MML/Peruskartta 10/2014, GTK/Ancient Shoreline Database.

Jäämassan väistyttyä Suomen päältä alkoi maankohoaminen. Lähes kilometrin kuopalle painunut kallioperä alkoi ”toipua” eli palautua alkuperäiseen korkeuteensa. Maankohoamista tapahtuu vielä nykyäänkin alueilla, joilta jää on sulanut myöhemmin. Esimerkiksi Vaasan seudulla uutta maata kohoaa merestä joka vuosi noin 100 km2. Lauhanvuorella maankohoaminen on näkynyt merenpinnan siirtymisenä, johon ovat vaikuttaneet lisäksi myös Itämerta edeltäneiden meri- ja järvivaiheiden vedenpinnan tason vaihtelut. Ajoittain esi-Itämeren ja maankohoamisen vaihtelut ovat olleet tasapainossa, jolloin aallokko on päässyt vaikuttamaan pidemmän aikaa samalla korkeustasolla. Konkreettisesti vedenpinnan laskun voi aistia Lauhanvuoren moreenikalotin pohjoispuolella, jossa jyrkänteen reunalta voi tähyillä ”ulapalle". Jyrkänne syntyi, kun avoimelta ulapalta hakkaava aallokko sorrutti osan moreenikalotin seinämästä pois.

Hienoja rantamuodostumia

Lauhanvuoren alueella nähtäviä rantamuodostumia. Piirros: Tupu Vuorinen.

Ajan saatossa vedenpinta jatkoi laskuaan: välillä rantaviiva perääntyi nopeammin ja toisinaan se pysytteli pidempään paikallaan. Hitaasti laskevasta merenpinnasta kertovat Lauhanvuoren rinteillä hyvin kehittyneet rantavallit, joihin aallokko ehti kasaamaan hiekkaa ja soraa pidemmän aikaa. Rantavallit näkyvät maastossa symmetrisinä 2 - 4 metriä korkeina kumpuina, ja ne esiintyvät usein peräkkäisinä sarjoina. Vallien pituus voi olla jopa kilometrejä. Rantavallit - ja muutkin aallokon sekä vedenpinnan vaihteluun liittyvät muodostumat - kiertävät Lauhan rinteitä kehämäisesti. Rantavallien lisäksi Lauhanvuorella voi nähdä jyrkänpartaita, joiden alapuolella rantatörmä viettää jyrkemmin alaspäin. Rantatörmä on syntynyt aallokon kuluttaessa maa-ainesta, joka on vierinyt mereen. Törmän alapuolella on usein tasainen ja kivetön, useita metrejä pitkä, rantaterassi.

Lauhanvuoren luoteisrinteellä Ahvenlammin läheisyydessä on muutama hyvin maastosta erottuva dyyni. Tarkassa korkeusmallikuvassa ne erottuvat erityisen hyvin Ahvenlammin pohjoispuolella. Lähdeaineisto: MML/2m korkeusmalli 10/2014.

Lauhanvuoren rinteiden vapauduttua vedenpinnan alta on tuuli jatkanut aineksen liikuttelua ja kerrostamista. Niinpä Lauhan rinteillä onkin lukuisia dyynejä, joiden erottaminen rantavalleista - tai ylipäätään maastosta - voi olla haasteellista. Hyvin tunnistettavia dyynejä on muun muassa Lauhanvuoren luoteisrinteillä Ahvenlammin lähistöllä, jossa ne nousevat selvästi esiin ympäröivästä maastosta.

Metsähallitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan maaseuturahasto Lauhanvuoren kansallispuisto Kauhaneva-Pohjankangas kansallispuisto