Graniitti ja toorit

Yksi tunnetuimmista tooreista Lauhanvuorella lienee Aumakivi.

Jatkettaessa alaspäin Lauhanvuoren rinnettä tulee hiekkakiven jälkeen vastaan Suomessa kohonneen vuoriston jäänteitä punaisen graniitin muodossa. Graniitit eroavat syntytavaltaan hiekkakivestä, sillä graniitti syntyy sulan magman kiteytyessä maanpinnan alapuolella. Sula magma puolestaan on peräisin syvältä maankuoresta ja vaipasta, josta se kohoaa ja kiteytyy kilometrien syvyydessä.

Graniittien synty Lauhanvuoren alueella liittyy noin 1 930 miljoonaa vuotta sitten alkaneeseen svekofenniseen orogeniaan, eli vuorijononmuodostukseen, sekä sitä seuranneisiin vaiheisiin. Svekofennisessä orogeniassa pienempi manner törmäsi suurempaan ja vanhempaan arkeeisella kaudella muodostuneeseen mantereeseen. Törmäyksen yhteydessä mantereet ikään kuin rypistyivät, ja Suomeen kohosi Himalajaa muistuttava vuoristo. Törmäyksen hiivuttua purkautui syvältä graniittisia sulia, joista muodostui alueen nk. myöhäisorogeeninen graniitti. Vuoristo rapautui orogeniaa seuranneiden vuosimiljoonien saatossa. Lopulta rapautuminen saavutti tason, jossa kallion sisään purkautuneet graniitit paljastuivat ja joutuivat alttiiksi tropiikin sääolosuhteille.

Lauhanvuoren alueen graniitti on sikäli erikoista, että siihen on tallentunut ”keskeneräinen” rapautuminen jopa kymmenien metrien syvyyteen. Yleensä rapaumasta syntyy tuulen ja veden myötävaikutuksella hiekkaa ja soraa. Näin ei kuitenkaan ole Lauhalla. Rapautuminen on selitetty Suomen sijainnilla lähellä päiväntasaajaa noin 500 miljoonaa vuotta sitten, jolloin kuuma ja kostea ilmasto on kuluttanut kiveä voimakkaasti. Rapautuminen kuitenkin pysähtyi, kun alue päätyi veden alle ja sen päälle alkoi kerrostua kvartsipitoista hiekkaa. Tämä on todettu kairaamalla näyte hiekkakiven läpi graniittiin asti. Nykyään graniittia voi tarkastella Lauhan tooreilla sekä alarinteillä rapautuneena graniittimurskeena. Jään keskimääräistä heikompi kulutusvoima lienee osasyy sille, että tooreja on vielä nähtävissä. Lauhanvuoren tunnetuin toori on Aumakivi. Hieman pienempiä tooreja voi havainnoida runsaasti myös muualla Lauhanvuoren ympäristössä.

 

Metsähallitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan maaseuturahasto Lauhanvuoren kansallispuisto Kauhaneva-Pohjankangas kansallispuisto