Geologisten kokonaisuuksien laadinnassa käytettiin muun muassa seuraavia lähteitä. Luetteloa täydennetään jatkossa sekä tarpeen vaatiessa.

 

Ahonen, J., Valjus, T. (2014): POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HÄMEENKANGASNIINISALON POHJAVESIALUEELLA KANKAANPÄÄSSÄ. Geologian tutkimuskeskus.
Boulton, G.S., Dongelmans P. Punkari, M. ja Broadgate, M. (2001): Palaeoglaciology of an ice sheet through a glacial cycle: the European ice sheet through the Weichselian. Quaternary Science Reviews vol. 20, pp. 591-625.
Dobrzynski, D. (2005): Silica origin and solubility in groundwater from the weathered zone of sedimentary rocks of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland. Acta Geologica Polonica, Vol. 55, No. 4, pp. 445-462.
Glückert, G. (1982): THE FIRST SALPAUSSELKÄ AT LOHJA, SOUTHERN FINLAND. Bull. Geol. Soc. Finland 58, Part 1, 45—55.
Haavisto-Hyvärinen, M. ja Kutvonen, H. (2007): Maaperäkartan käyttöopas. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.
Hannari, R., Kujala, L., Majander, H., Raukko, P. ja Sainio, V. (2009): Kymenlaakson luonto. Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin 15. vuosijulkaisu. Kouvola.
Heikkilä, R., Kuznetsov, O., Lindholm, T., Aapala, K., Antipin, V., Djatshkova, T. ja Shevelin, P. (2009): Complexes, vegetation, flora and dynamics of Kauhaneva mire system, western Finland. Suomen ympräistökeskuksen julkaisuja. Helsinki.
Heiskanen, J. (2003): JÄÄTIKÖIDEN PINTA-ALAMUUTOSTEN JA MASSABALANSSIN KAUKOKARTOITUS LANDSAT-SATELLIITTIKUVILTA SVARTISENILLA NORJASSA. Maantieteen pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.
Kleman, J., Hätterstrand, C., Borgström, I. ja Stroeven, A. (1997): Fennoscandian palaeoglaciology reconstructed using a glacial geological inversion model. Journal of Glaciology, vol. 43, No. 144, pp. 283-299.
Kuoppala, A, Asunmaa, R. ja Purola, H. (2013):  Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -raportteja 83.
Lehtinen, M., Nurmi, P. Rämö T. (1998): Suomen kallioperä 3000 vuosimiljoonaa. Suomen geologinen seura ry. 375 s. Helsinki.
Litmanen, T. (2012): PÄÄJÄRVEN ALUEEN GEOMORFOLOGIA JA DEGLASIAATIOVAIHEET LOPEN PERNUNNUMMELLA. Maantieteen pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto.
Lunkka, J-P., Gibbard, P. (1996): Ice-marginal sedimentation and its implications for ice-lobe deglaciation patterns, western Finland. Journal of Quaternary Science, vol. 11, No. 5, pp. 377-388.
Lunkka, J-P., Johansson, P., Saarnisto, M. ja Sallasmaa, O. (2004): Glaciation of Finland. Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. 
Mäkilä, M., Säävuori, H. Kugnetsov, O ja Grundström, A. (2013): Turvetutkimusraportti 443. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.
Metsähallitus 2011: Haapakeitaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 000
Nummijärvi, M (2008): Lakeuksien laidalta Katikan Kuruille. suomen ympäristö 37. 
Otvos, E. G. (2000): Beach ridges - definitions and significance. Geomorphology, vol. 32, pp. 83-108.
Punkari, M. (1997): GLACIAL AND GLACIOFLUVIAL DEPOSITS IN THE INTERLOBATE AREAS OF THE SCANDINAVIAN ICE SHEET. Quaternary Science Reviews, Vol. 16, pp. 741-753.
Rainio, H. (1996): Late Weichselian End Moraines and Deglaciation in Eastern and Central Finland. Academic dissertation. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.
Salomaa, R. ja Alhonen P. (1983): Biostratigraphy of Lake Spitaalijarvi: an uItraoligotrophic small lake in Lauhanvuori, western Finland. Hydrobiologia, Vol. 103, pp. 295-301.
Åberg, A. (2013): Itämeren ylin ranta Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Ahonen, J., Valjus, T. (2014): POHJAVESIALUEEN GEOLOGISEN RAKENTEEN SELVITYS HÄMEENKANGAS-NIINISALON POHJAVESIALUEELLA KANKAANPÄÄSSÄ. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.

Boulton, G.S., Dongelmans P. Punkari, M. ja Broadgate, M. (2001): Palaeoglaciology of an ice sheet through a glacial cycle: the European ice sheet through the Weichselian. Quaternary Science Reviews vol. 20, pp. 591-625.

Dobrzynski, D. (2005): Silica origin and solubility in groundwater from the weathered zone of sedimentary rocks of the Intra-Sudetic Basin, SW Poland. Acta Geologica Polonica, Vol. 55, No. 4, pp. 445-462.

Glückert, G. (1982): THE FIRST SALPAUSSELKÄ AT LOHJA, SOUTHERN FINLAND. Bull. Geol. Soc. Finland 58, Part 1, 45—55.

Haavisto-Hyvärinen, M. ja Kutvonen, H. (2007): Maaperäkartan käyttöopas. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.

Hannari, R., Kujala, L., Majander, H., Raukko, P. ja Sainio, V. (2009): Kymenlaakson luonto. Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin 15. vuosijulkaisu. Kouvola.

Heikkilä, R., Kuznetsov, O., Lindholm, T., Aapala, K., Antipin, V., Djatshkova, T. ja Shevelin, P. (2009): Complexes, vegetation, flora and dynamics of Kauhaneva mire system, western Finland. Suomen ympräistökeskuksen julkaisuja. Helsinki.

Heiskanen, J. (2003): JÄÄTIKÖIDEN PINTA-ALAMUUTOSTEN JA MASSABALANSSIN KAUKOKARTOITUS LANDSAT-SATELLIITTIKUVILTA SVARTISENILLA NORJASSA. Maantieteen pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Kleman, J., Hätterstrand, C., Borgström, I. ja Stroeven, A. (1997): Fennoscandian palaeoglaciology reconstructed using a glacial geological inversion model. Journal of Glaciology, vol. 43, No. 144, pp. 283-299.

Kuoppala, A, Asunmaa, R. ja Purola, H. (2013):  Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus -raportteja 83.

Lehtinen, M., Nurmi, P. Rämö T. (1998): Suomen kallioperä 3000 vuosimiljoonaa. Suomen geologinen seura ry. 375 s. Helsinki.

Litmanen, T. (2012): PÄÄJÄRVEN ALUEEN GEOMORFOLOGIA JA DEGLASIAATIOVAIHEET LOPEN PERNUNNUMMELLA. Maantieteen pro gradu-tutkielma. Turun yliopisto.

Lunkka, J-P., Gibbard, P. (1996): Ice-marginal sedimentation and its implications for ice-lobe deglaciation patterns, western Finland. Journal of Quaternary Science, vol. 11, No. 5, pp. 377-388.

Lunkka, J-P., Johansson, P., Saarnisto, M. ja Sallasmaa, O. (2004): Glaciation of Finland. Quaternary Glaciations - Extent and Chronology. 

Mäkilä, M., Säävuori, H. Kugnetsov, O ja Grundström, A. (2013): Turvetutkimusraportti 443. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.

Metsähallitus 2011: Haapakeitaan alueen hoito- ja käyttösuunnitelma. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 000

Nummijärvi, M (2008): Lakeuksien laidalta Katikan Kuruille. suomen ympäristö 37. 

Otvos, E. G. (2000): Beach ridges - definitions and significance. Geomorphology, vol. 32, pp. 83-108.

Punkari, M. (1997): GLACIAL AND GLACIOFLUVIAL DEPOSITS IN THE INTERLOBATE AREAS OF THE SCANDINAVIAN ICE SHEET. Quaternary Science Reviews, Vol. 16, pp. 741-753.

Rainio, H. (1996): Late Weichselian End Moraines and Deglaciation in Eastern and Central Finland. Academic dissertation. Geologian tutkimuskeskus. Espoo.

Salomaa, R. ja Alhonen P. (1983): Biostratigraphy of Lake Spitaalijarvi: an uItraoligotrophic small lake in Lauhanvuori, western Finland. Hydrobiologia, Vol. 103, pp. 295-301.

Åberg, A. (2013): Itämeren ylin ranta Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

 

Metsähallitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan maaseuturahasto Lauhanvuoren kansallispuisto Kauhaneva-Pohjankangas kansallispuisto