Katikka

Katikankanjonin pohjalla. Kuva: Terttu Hermansson

Katikankanjonin jyrkät rinteet juontavat juurensa viimeisimmän jäätiköitymisen loppuvaiheille noin 10 000 vuoden taakse. Katikka on osa Hyypänjokilaaksoa, joka on syntynyt noin kolme kilometriä leveään pohjois-eteläsuuntaiseen kallion ruhjelaaksoon. Ympäröivää maastoa syvempi laakso on suojannut pinnanmuotoja jäätikön kuluttavalta vaikutukselta, ja alueelta voidaankin tunnistaa viimeisimmän jäätiköitymisen aikana syntyneen harjun lisäksi myös vanhempi harjujakso.

Kanjonit, jotka monin paikoin ovat uurtuneet lähes kohtisuoraan ruhjevyöhykkeeseen nähden, ovat veden uurtamia, ja ne koostuvat hiekasta sekä sorasta. Esimerkiksi Kolmentuulenlakki nousee noin 18 metriä hyvin jyrkästi suoraan kanjonin pohjalta. Syvissä kanjoneissa mutkittelee puroja. Merenpinnan vähitellen laskiessa muotoutui Hyypänjokilaaksosta lopulta merenlahti ennen kuin vedenpinnan muutokset ja maankohoaminen siirsivät rantaviivaa kohti nykyistä sijaintia

Metsähallitus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Euroopan maaseuturahasto Lauhanvuoren kansallispuisto Kauhaneva-Pohjankangas kansallispuisto